Stiefel
Finland

Yhteystiedot

GSK Suomi
Porkkalankatu 20 A
00180 Helsinki
Puh. 010 30 30 30

GSK-tuoteinfo 010 3030 100
 

Tuoteinformaatio

Toctino (alitretinoiini) on myyntiluvallinen tuote Suomessa. Tämän sivun tuoteinformaatio on tarkoitettu potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Potilaiden tai muiden kuin terveydenhuollon ammattilaisten pyydetään kääntymään lääkärin puoleen lääkitystä ja hoitoa koskevissa asioissa.

  

Tuotteisiin liittyviä haittavaikutuksia ja lääkitysvirheitä voi ilmoittaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle.

  

Mikäli tarvitset lisätietoja, voit olla yhteydessä tuoteinfoomme.