Stiefel
Netherlands

Algemene Informatie

GlaxoSmithKline BV
Van Asch van Wijckstraat 55H
3811 LP Amersfoort Nederland
Tel: 033 208 1100

Medische Informatie

Tel: 033 208 1100

Bijwerkingen

Tel: 033 208 1100

Registratiehouder

Stiefel Laboratories Legacy
(Ireland) Limited
Finisklin Business Park
Sligo
Ierland
Toctino is eigendom van de
GSK-groep van bedrijven.
©2018 de GSK-groep van
bedrijven.
 

Product Informatie

Toctino (alitretinoïne) is vanaf 20 september 2013 in Nederland verkrijgbaar en wordt volledig vergoed. Toctino is een van nature voorkomende, van vitamine A afgeleide stof en behoort tot de goed onderzochte groep van retinoïden. Deze stoffen kunnen allemaal ernstige aangeboren afwijkingen veroorzaken (teratogeen). Daarom is gebruik van Toctino absoluut verboden(gecontra-indiceerd) bij vrouwen die zwanger kunnen worden, behalve als deze vrouwen zich strict houden aan het doen van zwangerschapstesten en het gebruiken van anticonceptie voor, tijdens en tot een maand na het stoppen van de behandeling zoals beschreven in het Zwangerschaps Preventie Programma
Voor meer informatie zie ook de Toctino Samenvatting van de Productkenmerken en de Toctino Patiëntenbijsluiter.


NP-NL-ALT-WCNT-190014 - 26 August 2024