Stiefel
Netherlands

Algemene Informatie

GlaxoSmithKline BV
Van Asch van Wijckstraat 55H
3811 LP Amersfoort Nederland
Tel: 033 208 1100

Medische Informatie

Tel: 033 208 1100

Bijwerkingen

Tel: 033 208 1100

Registratiehouder

Stiefel Laboratories Legacy
(Ireland) Limited
Finisklin Business Park
Sligo
Ierland
Toctino is eigendom van de
GSK-groep van bedrijven.
©2018 de GSK-groep van
bedrijven.
 

Product Informatie

Toctino (alitretinoïne) is een oraal middel voor voor volwassenen met ernstig chronisch handeczeem dat niet verbetert bij een behandeling met sterke topische corticosteroïden. Toctino is eigendom van de GSK groep van bedrijven, is vanaf 20 september 2013 in Nederland verkrijgbaar en wordt volledig vergoed.
De volgende informatie is bedoeld voor medische beroepsbeoefenaren en voor patiënten aan wie Toctino voorgeschreven is en die meer willen weten over het Zwangerschaps Preventie Programma.


Ik ben een patiënt aan wie Toctino is voorgeschreven


Ik ben een medisch beroepsbeoefenaar
NP-NL-ALT-WCNT-190016 - 26 August 2024